Rada Instytutu Obserwatorium Astronomiczne

kadencja 2016 – 2020

Nauczycieli akademiccy, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

     prof. dr hab. Sławomir Breiter
     prof. UAM dr hab. Piotr A. Dybczyński
     prof. dr hab. Tadeusz Jopek
     prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska
     dr hab. Tomasz Kwiatkowski
     prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
     prof. dr hab. Edwin Wnuk

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

     dr Przemysław Bartczak
     dr Anna Marciniak
     dr Krzysztof Kamiński

Przedstawiciel pracowników Instytutu, niebędących nauczycielami akademickimi:

     mgr Roman Hirsch

Przedstawiciel doktorantów (kadencja 1 rok):

     mgr Filip Berski

Przedstawiciele studentów (kadencja 1 rok):

     lic. Weronika Jeske
     Jakub Tokarek